Polityka prywatności

 
 

Polityka prywatności

Spółka Jaquar i jej spółki stowarzyszone (dalej „Jaquar” lub „my”) są zaangażowane w ochronę Państwa informacji.

Niniejsza Polityka odnosi się do spółki Jaquar i wszelkich podmiotów prowadzących działalność pod nazwą Jaquar na całym świecie, które gromadzą, przetwarzają i/lub przechowują informacje.

W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje przekazywane nam przez Państwa za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji lub w momencie dokonywania przez Państwa rejestracji w celu zamówienia naszych usług lub wzięcia udziału w naszych wydarzeniach. Przed przekazaniem nam jakichkolwiek informacji prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką. Korzystając z naszych witryn internetowych lub aplikacji bądź dokonując rejestracji w celu zamówienia naszych usług lub wzięcia udziału w naszych wydarzeniach, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa informacji na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praktyk związanych z ochroną prywatności lub zapytań, próśb czy obaw dotyczących Państwa informacji prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujące adresy:

 • privacy@jaquar.com

Jaquar jest administratorem danych z siedzibą pod adresem: Jaquar Group, Global Head Quarter, PlotNo.3, Sector – 11, IMT Manesar, Gurgaon (National, Capital Region)- 122050, INDIE.

 

Gromadzenie przez nas informacji

Gromadzimy informacje z różnych źródeł, wykorzystując w tym celu różne metody, o których mowa niżej

 

Źródła informacji

Gromadzimy informacje na temat Państwa lub Państwa urządzeń z następujących źródeł:

 • W momencie przekazywania nam informacji podczas tworzenia lub utrzymywania konta bądź uzyskiwania od nas usługi.
 • W momencie przekazywania nam informacji podczas dokonywania rejestracji w celu wzięcia udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Jaquar lub podczas uczestnictwa w takim wydarzeniu. W trakcie trwania wydarzeń:
  • mogą Państwo zdecydować o wyborze identyfikatora RFID (który umożliwi nam śledzenie Państwa lokalizacji na terenie wydarzenia, tak abyśmy mogli lepiej poznać obszary Państwa zainteresowań) bądź identyfikatora bez RFID (który nie śledzi Państwa lokalizacji); oraz
  • orejestrujemy niektóre sesje wystawców i najważniejsze prezentacje.
 • W przypadku gdy zdecydują się Państwo na powiązanie konta w Jaquar z profilem na LinkedIn, będziemy gromadzić informacje umieszczane na Państwa profilu.
 • W celu gromadzenia danych z Państwa urządzeń korzystamy ze zautomatyzowanych rozwiązań (np. cookies).
 • Pozyskane informacje są przekazywane innym spółkom z rodziny korporacyjnej Jaquar w normalnym toku prowadzenia działalności.
 • Rekomendacje pozyskujemy od użytkowników i innych podmiotów.
 • W ramach prowadzonej przez nas działalności marketingowej i pozyskiwania klientów gromadzimy lub otrzymujemy dane od podmiotów trzecich, w tym, w niektórych przypadkach, z publicznie dostępnych katalogów firm.

 

Rodzaje informacji

Z wyżej wymienionych źródeł gromadzimy następujące rodzaje informacji:

 • nazwa, adres e-mail do firmy, numer telefonu, fizyczny adres siedziby;
 • nazwa stanowiska i szczegółowe profesjonalne informacje;
 • zdjęcie profilowe;
 • dane z profilu LinkedIn;
 • dane do faktury;
 • informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu, takie jak preferencje co do posiłku oraz zamówione zakwaterowanie;
 • opinie i pozostałe treści lub informacje przekazane za pośrednictwem naszych stron internetowych bądź innych kanałów; adresy URL lub adresy odwiedzanych stron.

 

Informacje gromadzone automatycznie

Gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych i aplikacji, my automatycznie gromadzimy i analizujemy określone informacje, a wśród nich unikatowe identyfikatory przeglądarek, adresy IP, informacje na temat przeglądarek i systemów operacyjnych, identyfikatory urządzeń (np. identyfikatory reklamowe IDFA dla Apple lub identyfikatory dla systemu Android), geolokację i pozostałe informacje o urządzeniach, informacje o połączeniach internetowych, jak również szczegóły dotyczące Państwa interakcji na stronach internetowych i w aplikacjach.

W momencie uzyskiwania dostępu do treści Jaquar za pośrednictwem naszych aplikacji aplikacje te zapisują znacznik uwierzytelniania, co sprawi, że nie będą Państwo musieli się za każdym razem logować

 

Zarówno my, jak i inne podmioty trzecie korzystają z różnych technologii w celu gromadzenia informacji na temat Państwa aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach Jaquar.

 • Cookies i inne technologie lokalnego przechowywania danych. Cookies i obiekty lokalnego przechowywania danych to pliki zawierające dane, takie jak unikatowe identyfikatory, które my albo podmioty trzecie przesyłają do Państwa urządzenia lub z którego je sczytują w celu rozpoznania urządzenia, świadczenia usług, przechowywania archiwów oraz prowadzenia czynności analitycznych i marketingowych. Zarówno my, jak i podmioty trzecie wykorzystujemy zautomatyzowane środki do odczytywania lub zapisywania informacji na Państwa urządzeniach. Należą do nich różnego rodzaju ciasteczka oraz inne lokalne pamięci przeglądarek i wtyczki pamięci (np. pamięć HTML5 lub pamięć Flash).

Mogą Państwo wybrać opcję ustawienia przeglądarki, która będzie odrzucać określone rodzaje ciasteczek bądź powiadamiać Państwa o wysyłaniu określonego rodzaju ciasteczek. Niektóre przeglądarki oferują podobne ustawienia dla lokalnej pamięci HTML5 i pamięci Flash. Jeśli jednak zablokują Państwo lub w inny sposób wybiorą opcję odrzucenia naszych cookies lub lokalnej pamięci, niektóre strony internetowe (w tym nasze) mogą nie funkcjonować poprawnie.

 • Inne technologie. Korzystamy również z innych standardowych, zautomatyzowanych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (zwane również niewidocznymi obiektami gif lub znacznikami pikseli) lub temu podobnych technologii w celu dostarczania ciasteczek lub komunikowania się z ciasteczkami oraz śledzenia Państwa sposobu korzystania z naszych stron internetowych i/lub aplikacji. Umieszczamy sygnały nawigacyjne w wiadomościach e-mail w celu śledzenia, czy nasze wiadomości zostały przez Państwa otwarte, oraz do innych celów, o których mowa niżej.

W niektórych przypadkach ułatwiamy gromadzenie informacji za pomocą usług reklamy administrowanych przez podmioty trzecie. Usługi reklamy śledzą Państwa czynności online w czasie, gromadząc informacje za pośrednictwem zautomatyzowanych narzędzi, takich jak cookies, i wykorzystują te informacje do wyświetlania Państwu reklam dopasowanych do Państwa indywidualnych zainteresowań lub charakterystyki i/lub na podstawie wcześniejszych wizyt na określonych stronach internetowych bądź korzystania z aplikacji lub innych informacji znanych nam, wywnioskowanych przez nas lub pobranych od Państwa. 

 • Na przykład zarówno my, jak i niezależni sprzedawcy korzystamy razem ze swoich ciasteczek i ciasteczek stron trzecich oraz z innych zautomatyzowanych narzędzi i innych danych (jak np. te opisane dane) w celu:
  • orozpoznawania Państwa i Państwa urządzeń;
  • oinformowania, optymalizacji i udostępniania reklam oraz
  • oskładania raportów na temat obejrzenia naszych reklam w internecie, innych sposobów wykorzystywania usług reklamy oraz interakcji z obejrzanymi reklamami i usługami reklamy (w tym w jaki sposób są powiązane z odwiedzinami na określonych stronach internetowych lub w określonych aplikacjach). 

Aby dowiedzieć się ogólnie więcej o reklamie dostosowanej do zainteresowań, w tym jak cofnąć zgodę na otrzymywanie celowanej reklamy dostosowanej do zainteresowań wysyłanej przez naszych obecnych partnerów świadczących usługi reklamy, click here.W celu uzyskania informacji na temat mechanizmów kontroli dotyczących usług reklamy i analizy oferowanych przez Google kliknijherehere and here.W przypadku zmiany lub uaktualnienia przeglądarki bądź wykasowania ciasteczek może zaistnieć konieczność ponownego skorzystania z narzędzi cofnięcia zgody. Nie reagujemy na pochodzące z przeglądarki sygnały „nie śledzić”.

W celu znalezienia instrukcji, jak skorzystać z dodatkowych narzędzi ochrony prywatności oferowanych przez mobilny system operacyjny, np. z ustawień prywatności chroniących przed identyfikacją urządzenia lub geolokacją, prosimy odwiedzić stronę internetową producenta Państwa urządzenia mobilnego (lub stronę internetową jego systemu operacyjnego).

Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje

Z Państwa informacji korzystamy i ujawniamy je w następujący sposób:

 • na podstawie domniemanej lub wyraźnej zgody, jak np.:
  • ow celu wysyłania Państwu określonych informacji, w tym informacji marketingowych;
  • w celu dopasowania do Państwa potrzeb treści i reklamy wyświetlanych na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, w całym internecie i w innych miejscach;
  • opodczas wydarzeń:
   • Mogą Państwo wybrać identyfikator z chipem RFID, który jest wyposażony w unikatowy numer identyfikacyjny dający się zeskanować z różnych odległości. Jeśli wybiorą Państwo identyfikator z chipem RFID, umożliwi nam to śledzenie Państwa lokalizacji na terenie wydarzenia, co pozwoli nam lepiej poznać obszary Państwa zainteresowań.
   • Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy śledzili Państwa lokalizację, mogą Państwo poprosić pracowników obsługi wydarzenia w punkcie rejestracji o identyfikator bez chipa RFID.
   • Mogą Państwo zdecydować o podaniu danych kontaktowych sponsorom wydarzenia przez umożliwienie im zeskanowania swojego identyfikatora. Wykorzystywanie przez sponsorów informacji podanych im przez Państwa w ten sposób regulować będzie polityka prywatności obowiązująca u danego sponsora.
  • ona potrzeby naszych uzasadnionych interesów w ramach prowadzenia działalności, jak np.:
   • w celu spełniania Państwa próśb;
   • w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, obawy lub zapytania w zakresie obsługi klienta;
   • w celu komunikowania się z Państwem w sprawie Państwa konta;
   • w celu prowadzenia określonych czynności marketingowych;
   • w celu prowadzenia działań badawczych i analitycznych, w tym ankiet;
   • podczas wydarzeń:
   • w celu publikowania listy uczestników naszych wydarzeń;
   • w celu przekazywania odpowiednich informacji (dotyczących przejawów gościnności i bezpieczeństwa) hotelom i innym placówkom zaangażowanym w przyjęcie uczestników wydarzenia;
   • w celu egzekwowania warunków prawnych regulujących funkcjonowanie naszych stron internetowych, aplikacji i usług;
   • w związku ze sprzedażą działalności, fuzją, konsolidacją, zmianą kontroli, przeniesieniem znacznej części aktywów, upadłością, likwidacją lub reorganizacją (to, czy odbiorca danych w tych przypadkach będzie administrował danymi zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, zależy od obowiązującego prawa i innych czynników);
   • w celu dokonania przeglądu przedtransakcyjnego w związku z transakcjami, o których mowa w poprzednim ustępie; lub
   • w celu utworzenia zagregowanych lub anonimowych danych, które możemy wykorzystywać i ujawniać bez ograniczeń;
  • ow celu przestrzegania obowiązującego prawa, zapewnienia ochrony praw, bezpieczeństwa i majątku oraz reagowania na uprawnione wezwania od organów publicznych (np. o ujawnienie danych w stosownych sytuacjach dla celów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa); lub
  • ow celu świadczenia usługi w imieniu klienta, który przekazał nam dane.

Niektóre udogodnienia zawarte na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i usługach umożliwiają Państwu upublicznienie danych lub przekazywanie ich w inny sposób. Na przykład:

 • Rejestracja na niektórych naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem aplikacji będzie powodować utworzenie publicznego profilu (bądź profilu widocznego dla innych zarejestrowanych użytkowników), który będzie zawierał informacje pozyskane z kont założonych w sieciach społecznościowych, które powiążą Państwo z tym profilem, np. w zakresie imienia i nazwiska, fotografii i rysu biograficznego, jak również innych dodanych przez Państwa informacji. 
 • W przypadku umieszczenia przez Państwa treści lub uczestnictwa w innej formie w forach dyskusyjnych lub w innych przestrzeniach społecznych na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach informacja o Państwa uczestnictwie (w tym zamieszczone przez Państwa treści, imię i nazwisko oraz link do Państwa profilu) może zostać udostępniona na innych naszych stronach internetowych i w aplikacjach oraz w innych przestrzeniach publicznych lub prywatnych w internecie.

Określony sposób wykorzystywania oraz ujawniania zebranych automatycznie danych został opisany w poprzednim ustępie.

Ogólnie rzecz biorąc, przechowujemy informacje przez okres potrzebny do realizacji wyżej opisanych celów. Dane mogą zostać zachowane przez dodatkowy czas w formie kopii zapasowych oraz w celu zapewnienia ciągłości działalności. 

Uzyskane informacje udostępniamy członkom naszej korporacyjnej rodziny do wyżej opisanych celów. Państwa informacje udostępniamy również niezależnym dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu.

Niektóre osadzone wtyczki podmiotów trzecich lub inne zautomatyzowane narzędzia występujące na naszych stronach internetowych, jak np. ciasteczka lub przyciski do wysyłania informacji na portale społecznościowe, pozwalają ich operatorom na zebranie informacji o Państwa wizytach lub interakcjach na naszych stronach internetowych, które będą oni mogli połączyć z innymi dającymi się zidentyfikować informacjami zebranymi przez nich na temat Państwa odwiedzin na innych stronach internetowych lub na temat korzystania z usług online. Wspomniane podmioty trzecie przetwarzają te informacje oraz inne informacje zbierane przez nie bezpośrednio za pomocą ich treści i wtyczek, zgodnie z obowiązującą u nich polityką prywatności.

Opcje wykorzystywania Państwa informacji

Jesteśmy wierni zasadzie zapewniania Państwu możliwości decydowania o sposobie, w jaki wykorzystywane są Państwa informacje. Będziemy wykorzystywać Państwa informacje zgodnie z niniejszą Polityką (lub inną polityką prywatności wydaną dla danego wydarzenia bądź świadczonej usługi). W przypadku zamiaru wykorzystania Państwa informacji do celów niebędących przedmiotem niniejszej Polityki w pierwszej kolejności zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody.

 

Informacje marketingowe

Będziemy szanować Państwa wolę w zakresie nieotrzymywania informacji marketingowych. Mogą Państwo dokonać zmiany preferencji co do otrzymywania informacji marketingowych, kontaktując się z nami na podane adresy. W przypadku gdy podali nam Państwo swój adres email do wysyłki materiałów marketingowych, mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie, korzystając z linku umożliwiającego rezygnację bądź postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi u dołu naszej korespondencji e-mailowej. Zwracamy uwagę, że będziemy wysyłać Państwu informacje dotyczące usług niezależnie od cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Nie sprzedamy ani nie przekażemy Państwa informacji osobom trzecim (innymi niż nasze spółki zależne lub stowarzyszone) dla ich własnych celów promocyjnych lub marketingowych, chyba że otrzymamy na to Państwa zgodę i o ile będzie to dozwolone obowiązującym prawem.

Mogą Państwo skorzystać z określonych uprawnień w zakresie cofnięcia zgody na otrzymywanie materiałów, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na końcu ustępu „Informacje gromadzone automatycznie” powyżej.

 Bezpieczeństwo informacji

W celu wsparcia działań na rzecz zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do informacji wdrożyliśmy środki administracyjne, techniczne oraz fizyczne. Mimo wdrożenia tych środków, przesyłanie danych przez internet nigdy nie jest w pełni bezpieczne, a my nie jesteśmy w stanie zagwarantować i nie gwarantujemy ani nie zapewniamy bezpieczeństwa przesyłanych przez Państwa informacji za pośrednictwem naszych stron internetowych ani aplikacji.

Podejmujemy wysiłki na rzecz ograniczenia dostępu do informacji wyłącznie do tych pracowników, kontrahentów i agentów, którzy potrzebują takiego dostępu w celu zapewnienia funkcjonowania, rozwijania, usprawniania lub dostarczania naszych programów, produktów i usług.

Zwracamy uwagę, że ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy swoich danych uwierzytelniających używanych do uzyskania dostępu do konta lub usługi zamówionej w Jaquar oraz że są Państwo zobowiązani do zgłoszenia nam wszelkich podejrzanych i nieautoryzowanych działań. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za działania wykonywane z wykorzystaniem Państwa danych uwierzytelniających.

Przekazywanie danych za granicę

Jaquar ma swoją siedzibę w Indiach oraz biura w innych krajach. W zależności od Państwa siedziby przekazane nam przez Państwa informacje mogą zostać przesłane do naszych biur w Indiach. Odbiorcy przekazywanych informacji, o których mowa w ust. „W jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy Państwa informacje” niniejszej Polityki Prywatności (powyżej), mogą być zlokalizowani w Indiach lub w innym kraju na świecie. Prawo dotyczące ochrony prywatności w tych krajach może nie oferować poziomu ochrony odpowiadającego poziomowi obowiązującemu w Państwa kraju siedziby, a władze Państwa kraju mogą uważać te środki ochrony za wystarczające lub za niewystarczające.

Dostęp do Państwa informacji / prawa podmiotów danych

W niektórych przypadkach będą Państwo mogli uzyskać bezpośredni dostęp do swoich profili online oraz innych danych osobowych i dokonywać w nich samodzielnie zmian, aktualizacji, uzupełnień lub usunięcia informacji przez zalogowanie się do odpowiednich sekcji naszych stron internetowych i aplikacji.

Mają Państwo możliwość zażądania dostępu do przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat, wnioskować o ich skorygowanie, jeśli są niepoprawne, i/lub wnioskować o ich zablokowanie lub usunięcie oraz wyrazić swój sprzeciw wobec ich przetwarzania (w ramach obowiązującego prawa). W sytuacjach gdy przetwarzamy Państwa informacje w imieniu naszych klientów, Państwa żądanie zostanie przekazane odpowiedniemu klientowi, my zaś będziemy postępować zgodnie z zasadami przetwarzania tego typu żądań obowiązującymi u danego klienta, z zastrzeżeniem szczególnych porozumień umownych z klientem. Aby uzyskać dostęp do Państwa informacji znajdujących się w naszym posiadaniu, skorygować je lub zadać pytanie na ich temat, prosimy o przesłanie e-maila na adres: privacy@Jaquar.com lub skontaktować się z:

Globalnym Dyrektorem ds. Ochrony Danych


Jaquar Group, Global Head Quarter, PlotNo.3, Sector – 11, IMT Manesar, Gurgaon (National, Capital Region)- 122050, INDIE.

Przed wykonaniem Państwa żądania możemy zwrócić się do Państwa o potwierdzenie tożsamości przez podanie zatwierdzonych danych identyfikacyjnych.

 

Pytania, reklamacje i rozwiązywanie sporów

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszej Polityki lub sposobu przetwarzania przez Jaquar Państwa informacji prosimy o przesłanie nam zapytania e-mailem na odpowiedni adres, o którym mowa wyżej, lub o skontaktowanie się z nami pod adresem: privacy@Jaquar.com.

Wszelkie reklamacje dotyczące przestrzegania przez nas zasad opisanych w niniejszej Polityce powinny być w pierwszej kolejności kierowane do Globalnego Dyrektora ds. Ochrony Danych w Jaquar na adres: privacy@Jaquar.com. Będziemy dokładać starań, by odpowiedzieć na Państwa pytania i obawy w odpowiednim terminie oraz w sposób kompletny – najszybciej, jak to będzie możliwe.

Jeśli są Państwo podmiotem danych na terytorium UE i Państwa reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta w drodze omówienia z nami problemu, wówczas podejmiemy wysiłki na rzecz rozwiązania sprawy bez ponoszenia przez Państwa kosztów, podejmując w tym celu współpracę z odpowiednią europejską agencją ds. regulacji zasad prywatności. Formalne reklamacje dotyczące naszych praktyk ochrony danych oraz związanego z tym postępowania w odniesieniu do informacji pochodzących z krajów spoza UE mogą być kierowane bezpośrednio do odpowiednich organów ds. ochrony danych w Państwa kraju.

Inne strony internetowe

Aby zwiększyć dla Państwa wartość korzystania z naszych usług, udostępniamy odsyłacze do innych stron internetowych lub zasobów niebędących częścią oferowanych przez Jaquar produktów, programów lub usług. Ani te strony, ani ich polityka prywatności nie podlegają naszej kontroli, w związku z czym wszelkie informacje przekazane przez Państwa na tych stronach internetowych będą podlegać polityce prywatności obowiązującej dla tych stron, a nie niniejszej Polityce.

Dostęp dzieci

Nasze strony internetowe i aplikacje dostarczają treści biznesowych, które są jednoznacznie przeznaczone dla odbiorców dorosłych i w taki też sposób są zaprojektowane. Nie staramy się świadomie pozyskiwać ani gromadzić informacji od osób poniżej 18 roku życia ani na ich temat.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, jeśli zaistnieje konieczność uwzględnienia w niej zmian w prawie, w naszej praktyce przetwarzania danych lub zmian w naszych usługach czy naszej stronie internetowej. Tak zmodyfikowana Polityka Prywatności zostanie umieszczona na tej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce zostanie to wyraźnie zakomunikowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

Stałym celem spółki Jaquar jest prowadzenie działalności w zakresie projektowania, rozwoju i usprawniania rezultatów, w związku z czym zastrzega sobie ona prawo do zmian w specyfikacjach i cenach bez uprzedzenia.

Warunkiem korzystania przez Państwa z Usług jest zobowiązanie się do ich niewykorzystywania do celów sprzecznych z prawem lub zakazanych w niniejszych warunkach, zasadach i powiadomieniach. Nie wolno korzystać z Usług w sposób prowadzący do uszkodzenia, wyłączenia, przesilenia lub nieprawidłowego funkcjonowania serwerów Jaquar lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem Jaquar bądź w sposób, który przeszkadzałby w korzystaniu z Usług lub posługiwaniu się nimi przez inny podmiot. Niedopuszczalne jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek Usług, innych kont lub systemów komputerowych w formie piractwa komputerowego, wykradania haseł lub innych działań. Niedopuszczalne jest uzyskiwanie dostępu lub próby uzyskania dostępu do jakichkolwiek materiałów lub informacji z użyciem środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług.