Logo

Oficjalne logo

Logo Jaquar jest własnością Jaquar & Company Pvt. Ltd. Zasadniczo jest ono wykorzystywane tylko przez oficjalne projekty i produkty.


Zasady posługiwania się logo Jaquar

Jaquar jest zarejestrowanym znakiem towarowym (®) firmy Jaquar & Company Pvt. Ltd. Samo logo Jaquar jest własnością Jaquar Group. Logo i nazwa marki "Jaquar" mogą być używane wyłącznie przez Jaquar Group na jej produktach, stronach internetowych i publikacjach.

Osoby trzecie również mogą używać logo Jaquar pod następującymi warunkami:

  • Logo może być używane wyłącznie do oznaczania marki Jaquar. Kiedy jest używane z linkiem na stronie internetowej, powinno wskazywać na adres URL Jaquar.com.
  • Wizualizacja i promocja własnego brandingu będzie bardziej widoczna niż używanie logo Jaquar. Logo Jaquar może być używane tylko jako marka dodatkowa, co oznacza, że dla przeciętnego odbiorcy musi być jasne, że nie jest to oficjalna strona internetowa, publikacja lub produkt Jaquar lub Jaquar Group.
  • Logo używa się w niezmienionej formie, bez wymyślnych ulepszeń, w oryginalnej kolorystyce, oryginalnej typografii i zawsze kompletne.
  • W przypadku zamiaru wykorzystania logo do celów innych niż wymienione wyżej, zawsze należy skontaktować się z nami i poprosić o wyraźną zgodę.
  • Udzielenie przez nas zgody w jednym czasie nie uniemożliwia nam cofnięcia tej zgody w późniejszym terminie.
  • Użytkownik zgadza się, że Jaquar jest właścicielem cech swojej marki i że nie będzie ich kwestionować ani próbować kwestionować.